Zdravá školní jídelna

Dne 19.5.2015 se naše mateřská škola zapojila do projektu "Zdravá školní jídelna." Tento projekt vznikl na podporu školního stravování, které má v naší zemi desítky let trvající tradici. V průběhu projektu jsme se dozvěděli řadu informací o správné výživě dětí, o potravinách, skladbě jídelníčku a nových recepturách. Cílem našeho snažení bylo zkvalitnit stravování dětí v naší školní jídelně a dosáhnout titulu " Zdravá školní jídelna".

Podmínkou bylo splnění následujících kritérii:

1. Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů

2. Plánování jídelníčku dle Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši

3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

4. Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí

5. Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience

6. Veřejně dostupný jídelníček

7. "Vím co jím" - zařazování receptur s limitovaným množstvím soli

8. Výzdoba jídelny

9. Komunikace s rodiči, dětmi a pedagogy

10. Čtvero ročních období - zařazování sezónních potravin

 

Kritéria jsme úspěšně splnili pod vedením lektorky Andrei Vachové ( Krajské Hygienická stanice Jihomoravského kraje - územní pracoviště Hodonín) - tímto jí velmi děkujeme, a dne 10.12.2015 nám byl udělen certifikát  opravňující nás k užívání titult "Zdravá školní jídelna."

Dosažený úspěch je motivací k pokračování v nastaveném trendu, který, jak doufáme, povede ke prospěchu a spokojenosti dětí, rodičů i nás, kolektivu pracovnic školní jídelny.