Projekty MŠ

Zapojení do projektu EU 

Operačního programu Jan Ámos Komenský, Výzvy č. 2_22_002

Šablony pro MŠ a ZŠ "Inovativní výuka"

 

PROJEKT: ŠKOLKA V POHYBU

Buduje zájem a vztah ke sportu, zdravý životní styl, všestranné pohybové návyky, formuje charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolektivu.
Cíle: - rozvíjet u dětí všestranné pohybové schopnosti
         - zajistit všestranný motorický rozvoj
         - podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí
         - formovat charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolektivu
         - soutěživost a fair-play ve zdravém duchu

 

Zapojení do projektu EU MAP II - Místní akční skupina Jižní Slovácko

 
 
 

PROJEKT: "NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021"

Jedná se o nejrůznější aktivity MŠ, které budou realizovány pro seniory města Hodonín.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT: Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV.

Naš mateřská škola je zapojena do projektu v rámci " Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30-18-008" s Jihomoravským krajem. Jedná se o potravinovou pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování.  Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2019, datum ukončení realizace do 30.6.2020.