Projekty MŠ

PROJEKT: ŠKOLKA V POHYBU

Buduje zájem a vztah ke sportu, zdravý životní styl, všestranné pohybové návyky, formuje charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolektivu.
Cíle: - rozvíjet u dětí všestranné pohybové schopnosti
         - zajistit všestranný motorický rozvoj
         - podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí
         - formovat charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolektivu
         - soutěživost a fair-play ve zdravém duchu

 

PROJEKT: MODERNÍ VÝUKA (r.2019-2020)

Naše mateřská škola realizuje projekt Moderní výuka CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010970 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent) a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

 

PROJEKT: MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT (r.2018)

Naše mateřská škola realizuje projekt Mámo, táto, pojď si hrát, který vychází z programu přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit Města Hodonína. Akce vyplývající z projektu se budou konat za finanční podpory Města Hodonína.

Jde o společné setkání rodičů a dětí při pracovním a výtvarném tvoření při slavnostních příležitostech v MŠ- Rozloučení s předškoláky, rejdění čarodějnic a Vánoce v MŠ.

 

 

 

 

PROJEKT: Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV.

Naš mateřská škola je zapojena do projektu v rámci " Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30-18-008" s Jihomoravským krajem. Jedná se o potravinovou pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování.  Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2019, datum ukončení realizace do 30.6.2020.