Zapojení do projektu EU 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt Inovativní výuka, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004910 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů MŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ .

Tento projekt je spolufinancován EU.


 

PROJEKT: ŠKOLKA V POHYBU

Buduje zájem a vztah ke sportu, zdravý životní styl, všestranné pohybové návyky, formuje charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolektivu.
Cíle: - rozvíjet u dětí všestranné pohybové schopnosti
         - zajistit všestranný motorický rozvoj
         - podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí
         - formovat charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolektivu
         - soutěživost a fair-play ve zdravém duchu

 

Zapojení do projektu EU MAP II - Místní akční skupina Jižní Slovácko

 
 
 

PROJEKT: "NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023

Jedná se o nejrůznější aktivity MŠ, které budou realizovány pro seniory města Hodonín.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT: Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV.

Naš mateřská škola je zapojena do projektu v rámci " Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30-18-008" s Jihomoravským krajem. Jedná se o potravinovou pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování.  Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2019.