Projekty MŠ

 

PROJEKT: MODERNÍ VÝUKA

 

Naše mateřská škola realizuje projekt Moderní výuka CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002833 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent) a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

PROJEKT: SPOLEČNĚ S RODINOU V MŠ (r.2017)

Naše mateřská škola realizuje projekt Společně s rodinou v MŠ, který vychází z programu přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit Města Hodonína. Akce vyplývající z projektu se budou konat za finanční podpory Města Hodonína.

Jde o společné setkání rodičů a dětí při pracovním a výtvarném tvoření při slavnostních příležitostech v MŠ- Rozloučení s předškoláky a Vánoce v MŠ.

 

 

PROJEKT: MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT (r.2018)

Naše mateřská škola realizuje projekt Mámo, táto, pojď si hrát, který vychází z programu přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit Města Hodonína. Akce vyplývající z projektu se budou konat za finanční podpory Města Hodonína.

Jde o společné setkání rodičů a dětí při pracovním a výtvarném tvoření při slavnostních příležitostech v MŠ- Rozloučení s předškoláky, rejdění čarodějnic a Vánoce v MŠ.