Školní řád a Školní vzdělávací program

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete podrobné informace o mateřské škole, o jejím chodu, o pravidlech a o vzdělávacím programu, který je pro ni závazný.

ŠVP 2018 2021.doc (404480)

Školní řád 2017.doc (90624)