Náš tým

Vedení mateřské školy

Ředitelka:                                   Pavlíková Miloslava                        

Zástupkyně ředitelky:               Hanáková Alice       

 

Pedagogické pracovnice

Sečková Veronika

Blahynková Jiřina

Hanáková Alice

Hasíková Soňa

Macinková Libuše

Mokrušová Dagmar

Pavlíková Miloslava 

Zollpriesterová Alena

Asistentka pedagoga- Alena Balážová

 

 
 

Provozní pracovnice

Vedoucí školní jídeny, provozní:                Kozányová Sabina

Školnice   

Uklízečka                                                    

2 Kuchařky