Náš tým

Vedení mateřské školy

Ředitelka:                                   Pavlíková Miloslava                        

Zástupkyně ředitelky:               Hasíková Soňa        

 

Pedagogické pracovnice

Blahynková Jiřina

Hanáková Alice

Hasíková Soňa

Mokrušová Dagmar

Pavlíková Miloslava

Bc. Sporyszová Petra

Zollpriesterová Alena

Asistentka pedagoga- Alena Balášová

Školní asistent- Helena Smičková

2 pedagogické pracovnice placené z rozvojového programu MŠMT: ,,Finanční zajištění překrývání přímé pedagog.činnosti učitelů se zohledněním provozu MŠ "

 
 

Provozní pracovnice

Vedoucí školní jídeny, provozní:                Kozányová Sabina

Školnice:                                                       Valdmanová Lenka

Uklizečka 

2 Kuchařky