Co se nám líbilo?

 

Školička bruslení 2023

 

Děti se od ledna do března 2023 účastnily Školičky bruslení na zimním stadionu v Hodoníně pod odborným vedením trenérů SHKM. Letos bruslení probíhalo ve dvou dnech – v úterý a ve středu.

Trenéři se tak mohli lépe a více dětem věnovat. 16 dětí bylo rozděleno do dvou skupin- chlapci a děvčata. Vyučovací hodina trvala 45 minut. Celá výuka probíhala hravou formou s využitím různých pomůcek pro začátečníky i pokročilé. Děti si osvojily základy bruslení, různé sportovní disciplíny, našly nové kamarády. Někteří využily nabídky dále pokračovat v klubu SHKM a zdokonalovat se v bruslení.

Pozitivním přínosem této činnosti je ukázat dětem, jak trávit volný čas a vést je ke zdravému životnímu stylu.

 

Alena Zollpriesterová, učitelka

 

 

Předplavecký výcvik dětí MŠ – 2023

 

V průběhu zimních měsíců se skupinka 20 dětí z mateřské školy zúčastnila ,,Školičky plavání,, na krytém bazénu v Hodoníně. Tento předplavecký výcvik byl rozložen do 10 lekcí. Děti se seznamovaly se základy plavání pod vedením odborníků Plavecké školy. Formou různých her a aktivit ve vodě se děti přestávaly bát vody a naučily se základům plavání, některým to šlo lépe, jiným hůře a někdo se naučil dokonce plavat. Všechny děti byly oceněni za odvahu a šikovnost, byly pochváleni. Předplavecký výcvik mají rády a vždy se moc těší.

 

Soňa Hasíková, učitelka

 
Dýňování s tátou a mámou.

Krásný barevný podzim nás motivoval k tomu, abychom vyzvali naše děti, rodiče i prarodiče ke společnému tvoření z dýní. K našemu velkému překvapení se do domácího tvoření zapojio hodně rodin. Výrobky hýřily nápady, byly úžasné, doplněné přírodninami.

A tak mohl být interiér i školní zahrada vyzdobena různými postavičkami i strašidýlky z dýní, celkem jsme jich napočítali 50.

Bylo těžké vybrat nejpěknější výrobek. Děti, které se podílely na výrobě ,, Dýňáčků,, dostaly medaili a drobnou sladkost. Všem, kteří se zapojili do tvoření, patří velké poděkování.

Jsme si vědomi, že společně strávené chvíle jsou v rodinách v dnešní uspěchané době vzácností.

 

kolektiv MŠ

 

Školka nás baví

Předmájové čtvrteční odpoledne na školní zahradě Mateřské školy Jilemnického, bylo plné her, čarodějnic, čarodějů a veselé hudby. Společně s dětmi jsme plnili úkoly: vařily čarodějnický guláš,  „létaly,, na koštěti, hledaly poklad, hrály na slepou bábu a  zdobily perníčky v perníkové chaloupce. Na všechno dohlížely paní učitelky,  převlečené za čarodějnice. Za splněný úkol  dostaly děti razítko na vysvědčení. Po kontrole splněných úkolů  ,,vrchní čarodějnice,, - paní ředitelka dala dětem medaili, jako správnému čaroději či správné čarodějce. Odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků, povídáním a skotačením při hudbě.

Dětem se všechno moc líbilo, byly nadšené a hlavně za sebe můžu říct, že v dnešní nelehké a uspěchané době, jsem alespoň na chvíli zapomněla na všední starosti a práci. Náležitě jsme si to všichni společně užili .

maminka Kubíka ze VČELIČEK

                                                                                        

 

 

 

 
Sportovní aktivity v MŠ Jilemnického
 
"POHYBU SE NEBOJÍME, RÁDI SE VŠEMU NAUČÍME" by mohlo být motto akci, které probíhají v naší MŠ.
Už od začátku školního roku jsou naše děti zapojeny do projektu "Školka v pohybu" organizovaném Fotbalovým klubem Města Hodonín.
Různými hrami a soutěžemi je u dětí rozvíjena pohybová obratnost, motrika a smysl pro kolektivní hru. Od měsíce ledna se také přihlášené děti
zúčastňují "Školičky plavání" a "Školičky bruslení". Tady se učí základům plavání a bruslení pod vedením zkušených trenérů. Obě tyto aktivity jsou
u dětí velmi oblíbené a děti jsou za svou snaživost velmi chváleny.
Jsme rádi, že děti mají možnost se v dnešní uspěchané době všestranně pohybově rozvíjet a zapojovat se do různých sportovních aktivit. Jsou jim
tím dány základy pro další aktivní a zdravý život.
 

            

 

Mateřská škola

Podzimní radovánky a zpívání v MŠ Jilemnického

 

Podzimní dny jsou v naší MŠ spjaty s různými aktivitami. Děti si vyráběly podzimníčky z přírodnin, zdobily si dýněmi a dráčky třídy, nástěnky a chodby školy. V rámci dnů zdraví si připravily ochutnávku ovoce a zeleniny, pekly jablíčkový štrůdl a těšily se, co zdravého jim navaří paní kuchařky. Děti ze ,,Zpěváčku,, si s paní učitelkou Mokrušovou připravily pro babičky a dědečky pásmo podzimních písniček, básniček a tanečků. S tímto se rády pochlubily i svým kamarádům, personálu MŠ a ,, našim babičkám,, , které čtou dětem před spaním v MŠ. ,,Zpěváčci,, se nastrojili do slušivého slavnostního oblečení, jež jsme měli možnost nakoupit v rámci projektu,, Obec přátelská seniorům,,.

Moc děkujeme.

Teď už se můžeme všichni těšit, co pěkného a zajímavého nám přinese předvánoční čas v MŠ.