O nás

Několik slov o nás:

Mateřská škola Hodonín, Jilemnického 3 , byla založena v roce 1956. Od 1.1.2003 jsme příspěvkovou organizací.

Mateřská škola se nachází v klidné části města Hodonína - Bažantnici. Budova je umístěna uprostřed zahrady, v blízkosti lesa. V roce 2010 byla budova revitalizována - bylo provedeno zateplení s novou barevnou fasádou a výměna oken.

V mateřské škole jsou zřízeny čtyři třídy pro 89 dětí bez speciálního zaměření. Třídy jsou částečně smíšené.

K odpočinku dětí slouží dvě ložnice. Přilehlá prostorná zahrada je vybavena čtyřmi pískovišti, průlezkami, skluzavkami, vláčkem a dalšími herními prvky. V době mimo provoz je zahrada otevřena pro veřejnost.

V MŠ pracuje 16 zaměstnanců, z toho 9 pedagogických pracovnic , 2 asistentky pedagoga a 5 provozních pracovnic. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu " KAMARÁDI "  a třídních vzdělávacích programů.

Mateřská škola má vlastní kuchyň, která byla v roce 2018 celkově zrekonstruována. Připravuje se zde strava pro děti a zaměstnance MŠ podle zásad zdravé výživy a norem pro školní stravování.