Mateřská škola Hodonín, Jilemnického 3, příspěvková organizace, 695 03 Hodonín

Zápis dětí do MŠ

Sháníte pro své dítě mateřskou školu? Rádi byste, aby Vaše dítě docházelo do mateřské školy se zkušeným lektorským týmem? V tom případě jste na správném místě. Nabízíme Vašim dětem vyváženou kombinaci pohybových aktivit, odpočinku, učení a zábavy. To vše pod odborným dohledem zkušených pedagogických pracovníků. Přijďte nás nezávazně navštívit a seznámit se s přívětivým a přátelským prostředím naší mateřské školy. Příjďte k zápisu i s dítětem.

 

Zápis dětí do mateřské školy Hodonín, Jilemnického 3, přísp.org. na školní rok 2019-2020 se uskuteční v pondělí 13.května, v úterý 14.května a ve středu 15.května v době od 8:00 do 15:30 h v budově MŠ Jilemnického.

 

Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopis žádosti je ke stažení zde na webu nebo si jej můžete vyzvednout u paní ředitelky nebo zástupkyně ředitelky v MŠ od 29.dubna 2019. Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1.9.2019.

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení.

 

Zde na webu jsou ke stažení KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE k předšk.vzdělávání a školské obvody mateřských škol zřízených městem Hodonínem.

Rodiče u zápisu získají informace o MŠ, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte. Těšíme se na VÁS i Vaše děti!

 

Kriteria_prijeti_deti_2019_2020-1.docx (21520)

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

DĚTI NAROZENÉ OD 1.9.2012 DO 31.8.2014

Zákonný zástupce dítěte je povinnen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ?

- Umět si říct co chce-potřebuje, dítě komunikuje

- Spolupracovat při oblékání a svlékání

- Nenosit plínky

- Obouvat a vyzouvat obuv

- Dokáže se samo najíst, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

- Pít z hrnečku a skleničky

- Vzít do ruky pečivo, kousat z něj

- Samostatně používat toaletu

- Umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít

- Ujít kratší vzdálenost