Mateřská škola Hodonín, Jilemnického 3, příspěvková organizace, 695 03 Hodonín

 

Zápis dětí do Mateřské školy Hodonín, Jilemnického 3, příspěvková organizace na školní rok 2023-2024 se uskuteční ve středu 10. května a ve čtvrtek 11. května                                            v době od 8:00 do 15:30 hod.

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy  www.skolkajilemnickeho.cz nebo si jej vyzvednout na budově MŠ v ředitelně školy od 2. května 2023. Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2023. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení.

Na webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.                                                    

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti.

 

Povinné předškolní vzdělávání

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.           Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

informace k zapisu 2023 (1).doc (38400)

Kriteria_prijeti_deti_2023_2024.docx (20933)
OZV_ MŠ_ SPÁDOVÉ_OBVODY.doc (64000)
Vnitrni smernice prijimani deti k predskolnimu vzdelavani 2023.doc (64512)
zadost_do_ms_2023.doc (50176)

Dohoda do docházce dítěte do MŠ.doc (33792)

Souhlas se zpracovanim OU MS Jilemnickeho Hodonin_zacizakonni zastupci.docx (17718)


 

 

Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ?

- Umět si říct co chce-potřebuje, dítě komunikuje

- Spolupracovat při oblékání a svlékání

- Nenosit plínky

- Obouvat a vyzouvat obuv

- Dokáže se samo najíst, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

- Pít z hrnečku a skleničky

- Vzít do ruky pečivo, kousat z něj

- Samostatně používat toaletu

- Umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít

- Ujít kratší vzdálenost