Mateřská škola Hodonín, Jilemnického 3, příspěvková organizace, 695 03 Hodonín

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ.doc (50176)
Kritéria pro přijímání dětí 2022 2023.docx (21411)
informace k zapisu 2022_23 (1).doc (45056)

Registrační čísla přijatých dětí 2022 23.doc (131584)


Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ?

- Umět si říct co chce-potřebuje, dítě komunikuje

- Spolupracovat při oblékání a svlékání

- Nenosit plínky

- Obouvat a vyzouvat obuv

- Dokáže se samo najíst, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

- Pít z hrnečku a skleničky

- Vzít do ruky pečivo, kousat z něj

- Samostatně používat toaletu

- Umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít

- Ujít kratší vzdálenost