Mateřská škola Hodonín, Jilemnického 3, příspěvková organizace, 695 03 Hodonín

Zápis dětí do Mateřské školy Hodonín, Jilemnického 3, příspěvková organizace

 na školní rok 2024 – 2025 se uskuteční v úterý 14. května a ve středu 15. května v době od 8:00 do 15:30 hod. v budově MŠ. 

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy www.skolkajilemnickeho.cz nebo si jej vyzvednout na budově MŠ v ředitelně školy od 2. května 2024.

 Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2024. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení. Na webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy. 

K zápisu přijďte i s dítětem. 

Těšíme se na Vás a na Vaše děti. Pořadí zapsaných dětí se stanoví až po ukončení zápisu podle „Kritérií přijetí“.

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Kriteria_prijeti_deti_2024_2025.docx (22059)
OZV_ MŠ_ SPÁDOVÉ_OBVODY.doc (64000)
Vnitrni smernice prijimani deti k predskolnimu vzdelavani 2024.doc (65536)
zadost_do_ms_2024.doc (49,5 kB)

Dohoda do docházce dítěte do MŠ.doc (33792)

Souhlas se zpracovanim OU MS Jilemnickeho Hodonin_zacizakonni zastupci.docx (17718)


 

 

Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ?

- Umět si říct co chce-potřebuje, dítě komunikuje

- Spolupracovat při oblékání a svlékání

- Nenosit plínky

- Obouvat a vyzouvat obuv

- Dokáže se samo najíst, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

- Pít z hrnečku a skleničky

- Vzít do ruky pečivo, kousat z něj

- Samostatně používat toaletu

- Umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít

- Ujít kratší vzdálenost