Úřední deska

Podle zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 24/2017 zvěřejňuje mateřská škola rozpočet na rok 2017 schválený radou města dne 13.12.2016 usnesením č. 4136

 

MŠ Jilemnického - konečný RO 2017.pdf (606766)

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠK.ROK 2019/2020 :

 

Registrační čísla přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 :

 

Z-MS-JI 21/2019
Z-MS-JI 19/2019
Z-MS-JI 29/2019
Z-MS-JI 22/2019
Z-MS-JI 9/2019
Z-MS-JI 10/2019
Z-MS-JI 2/2019
Z-MS-JI 12/2019
Z-MS-JI 1/2019
Z-MS-JI 14/2019
Z-MS-JI 15/2019
Z-MS-JI 24/2019
Z-MS-JI 27/2019
Z-MS-JI 3/2019
Z-MS-JI 4/2019
Z-MS-JI 7/2019
Z-MS-JI 8/2019
Z-MS-JI 11/2019
Z-MS-JI 28/2019
Z-MS-JI 6/2019
Z-MS-JI 26/2019
Z-MS-JI 18/2019
Z-MS-JI 17/2019
Z-MS-JI 23/2019
Z-MS-JI 16/2019
 
 

Na schůzku přijatých dětí dne 5.6.2019 v MŠ si zákonný zástupce dítěte přinese vyplněný Evidenční list dítěte, Dohodu o docházce dítěte a tiskopis GDPR. Děkuji ředitelka MŠ

 

Návrh rozpočtu 2018 - I..jpg (680697)

Návrh rozpočtu 2018 - II..jpg (85545)

Návrh rozpočtu 2019.pdf (599954)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.jpg (314449)

MŠ Jilemnického - schválený rozpočet 2018.pdf (572418)

MŠ Jilemnického - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021.pdf (277808)