Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání

30.05.2024 08:34

Důležité upozornění

od 1.9.2024 nabývá účinnost nový Vnitřní předpis o úplatě za předškoní vzdělávání platný na školní rok 2024/2025.

Výše úplaty je stanovena na 800,- Kč za měsíc.

Bezúplatně je předškolní vzdělávání poskytováno všem dětem narozeným od 1.9.2017 do 31.8.2019.

Podmínky osvobození od úplaty jsou uvedeny ve výše zmíněném předpisu. ( Plné znění dokumentu uvedeno v sekci ŠKOLNÍ ŘÁD, ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM)