PASTELKOVNÉ PRO PRVŇÁČKY

06.06.2023 12:47

Žádost o poskytnutí finančního daru pro prvňáčky.docx (36773)


Zásady poskytování finančního daru určeného k částečnému pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do 1. třídy základní školy (text pro rok 2023).doc (59392)