ČERVEN

05.04.2024 12:44
4.6.2024   Školka v pohybu - 4. třída Berušky                                                                                                                                                               CANISTERAPIE -  Aktivity se psy
5.6. 2024  Dobrý start                                                                                                                                                                                                     CANISTERAPIE - Aktivity se psy
6.6.2024   ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - v 15:30h na zahradě MŠ
11.6.2024 Školka v pohybu - 3. třída Včeličky                                                                                                                                                               Školní výlet - 1. + 2. třída (motýlci + broučci)
12.6.2024 Školní výlet - 3. + 4. třída (včeličky + berušky)   
18.6.2024 Skákací hrad - v případě příznivého počasí             
20.6.2024  Zdravíkova stezka - interaktivní program na podporu zdavého životního stylu - budova MŠ