Zájmové kroužky

Joga

Vede paní učitelka Alice Hanáková 1x za dva týdny ve čtvrtek (lichý týden),  v době od 13:00 do 13:45. Od října

Logopedie

Vede paní učitelka Alice Hanáková - depistáž /odborné posouzení/ provede odborná pracovnice SPC v měsíci říjnu, v případě zájmu o logopedickou depistáž a posouzení řeči Vašeho dítěte obracejte se na paní učitelku do konce září. Vhodné pro všechny děti. Logopedická prevence je prováděna proškolenými učitelkami ve všech třídách. 

Zpěváček:

Práce s nadanými dětmi, vede paní učitelka Dagmar Mokrušová, 1x za 2 týdny (sudý týden) v úterý  od 13:00 do13:45. Od řína 

Šikovné ručičky:

Práce s nadanými dětmi, vede paní učitelka Libuše Macinková, 1x za 2 týdny (sudý týden) ve čtvrtek  od 13:00 do 13:45. Od října

Anglický jazyk:

Vede p. uč. Jiřina Lekešová (informace ve 4.třídě- p.ředitelka Pavlíková).  Beseda s učitelkou na schůzce s rodiči, vhodné pro starší děti se správnou výslovností

 

SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

Školka v pohybu

Vždy v pondělí na školní zahradě (za příznivého počasí) závodivé hry.

Plavání

Paní učitelka Hasíková, leden-březen, 10 lekcí (vhodné pro starší děti).

Bruslení:

Paní učitelka Alena Zollpriesterová, leden-únor, 10 lekcí (vhodné pro starší děti).

Cvičení v tělocvičně

Podle možností v průběhu školního roku, všechny děti v rámci činnosti mateřské školy.

Solná jeskyně

Paní učitelka Alena Zollpriesterová, p.uč. Balážová, říjen-prosinec. 10 lekcí (čtvrtek).

 

Předplavecký kurz - Hana Mořinglová

Předplavecký výcvik.docx (12799)

 

 

 

Mimořádné akce a kroužky jsou zpravidla vhodné pro děti předškolního věku.