TESTOVÁNÍ DĚTÍ

07.04.2021 11:14

Proč testujeme

 

Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání v našich školách a tolik potřebný kontakt dětí, žáků a studentů s vrstevníky a pedagogy.

Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve školách. 

Důležité: Testování ve školách je jen pro bezpříznakové (žáky i pedagogické pracovníky). Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Jak testujeme

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek v prostorách ložnice (broučci-motýlci), vstup bude umožněn vchodem ze školní zahrady. Při vstupu do areálu MŠ je povinná ochrana dýchacích cest - rodič respirátor, dítě rouška. Na správnost provedení a vyhodnocení testu bude dohlížet pověřená osoba. Při testování bude k dispozici přehledný návod. V případě absence dítěte v testovací dny, dítě bude indiviuálně testováno jakmile znovu nastoupí k prezenční výuce. 

Po vyhodnocení testu, bude dítě s negativním výsledkem převedeno personálem mateřské škoy do své třídy, bez doprovodu rodiče a už nemusí mít nasazenou roušku po celou dobu pobytu v MŠ.

Prosíme rodiče, aby přicházeli s dostatečným časovým předstihem, aby nedocházelo ke shlukování osob a byl zajištěn plynulý provoz. Pro hladký průběh testování s dítětem shlédněte návod viz odkaz niže, aby děti věděly, co testování obnáší a neměly zbytečně obavy.

testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz)