Školné květen

07.05.2021 06:55

Záloha na školné za květen je stanovena 380,- Kč pro děti nastupující 10.5.2021.

Záloha 500,- Kč platí pro děti, které mateřskou školu navštěvovaly od 3.5.2021.( rodiče zaměstnáni v IZS)