SCHŮZKA S RODIČI

11.09.2018 12:24

ZVEME RODIČE NA SCHŮZKU S RODIČI VE ČVRTEK DNE 20.9.2018 V 15:30 HODIN VE 4. TŘÍDĚ

 

PROGRAM: 

SPOLEČNÁ ČÁST

 
- všeobecné informace o MŠ
- organizační věci /spánek dětí, mimořádné akce a projekty...../
- informace ke stravě, placení školného a stravného
- anglický jazyk- Mgr. Jiřina Lekešová
- prezentace projektu  ,,Školky v pohybu"
- logopedická prevence
 

BESEDA VE TŘÍDÁCH:

- konkrétní informace v jednotlivých třídách, kroužky
- ochutnávka pomazánek