SCHŮZKA S RODIČI

31.01.2022 06:27
Zveme rodiče dětí předškolního věku na schůzku
dne 9.2.2022 v 15:30 hodin.
Téma: školní zralost
Hosté: ředitelka PPP Mgr. Jana Taptičová
                           zástupkyně ředitele ZŠ Červené domky Mgr. K. Maláníková