PROJEKT Moderní výuka

19.01.2017 08:28

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002833 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent) a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.