PODĚKOVÁNÍ

28.11.2018 12:20

Děkujeme rodičům Daliborka a Dominičky Smýkalových za poskytnutí sponzorského daru ve formě materiálu na vánoční tvoření