Platby za školné a stravné

10.03.2021 09:31

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy byly všechny zálohy na stravné a školné přesunuty na měsíc duben. Jejich vyrovnání se bude řešit po otevření MŠ.

Případné dotazy zodpoví vedoucí ŠJ Sabina Kozányová na tel.: 607 051 127