Platby stravného a školného na školní rok 2020/2021, prázdninový provoz

27.05.2020 07:53

Vážení rodiče, k 1.9.2020 dochází k navýšení cen stravného i školného.

Zálohová platba na září 2020 je následovná:

Děti od 6-ti let

záloha stravné: 777,- Kč

záloha školné: 500,- Kč

VS: zůstává stejný jako předešlý školní rok

číslo účtu: 1787800267/0100

Předškolní děti (datum narození 1.9.2014 - 31.8.2015)

záloha stravné: 777,- Kč

záloha školné: 0,- Kč

VS: zůstává stejný jako předešlý školní rok

číslo účtu: 1787800267/0100

Děti 7 let (datum narození 1.9.2013 - 31.8.2014)

záloha stravné: 840,- Kč

záloha školné: 0,- Kč

VS: zůstává stejný jako předešlý školní rok

číslo účtu: 1787800267/0100

Datum úhrady nejpozději 25.8.2020, nebo na pokladně v MŠ 24.-28.8.2020

Platba stravného na prázdninový provoz proběhne 23.6.2020 v kanceláři vedoucí školní jídelny. Její výše bude odpovídat počtu dnů, na které je dítě nahlášeno ( červenec - srpen 2020). Cena stravného je 33,- Kč/den u dětí do 6-ti let, 36,- Kč/den u dětí 7-let. Připravte si prosím drobné.

Dítě je nutné v případě potřeby ODHLÁSIT, jinak bede rodič platit plné stravné, včetně režijních nákladů.

 

VYÚĆTOVÁNÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO ZA ŚKOLNÍ ROK 2019/2020 BUDE ZASLÁNO NA ÚĆET SE SPLATNOSTÍ NEJPOZDÉJI DO 14.7.2020.