Informace o školném březen-duben

16.04.2021 06:53

Platba školného 

Březen:        0,- Kč

Duben:        375,- Kč pro mladší děti (nar. od 1.9.2015) rodičů pracujících v IZS a vybraných profesích

                    0,- Kč děti s povinnou školní docházkou v posledním ročníku MŠ