Akce ŘÍJEN

26.09.2019 12:22

Každé úterý- solná jskyně (pro přihášené děti)

7.10. Logopedická depistáž v MŠ

9.10. Návštěva EKO centra- zážitkový program ke Dnům zdraví (4.tř)

15.10. Návštěva KD Hodonín- Pyšná princezna (3. a 4.tř.)

17.10. Hudební představení v MŠ