Akce KVĚTEN

12.03.2019 13:32

16.5.- Den tance- vystoupení mažoretek v MŠ

22.5.- Výchovný koncert v MŠ- Cesta kolem světa

         -Vystoupení dětí pro seniory (Zpěváčci)

23.5.- Vystoupení dětí na Okresním veletrhu sociálních služeb (Zpěváčci) 

       - Rozloučení s předškoláky- SPOLEČNÁ AKCE S RODIČI na zahradě MŠ- v odpoledních hodinách

30.5.- Výchovně vzdělávací program Cigaretka Retka