Akce KVĚTEN

12.03.2019 13:32

15.5.- Vyšetření zraku v MŠ- zapojení do projektu : ,,Koukají na nás správně ´´

16.5.- Den tance- vystoupení mažoretek v MŠ

17.5.- společné fotografování dětí v MŠ

22.5.- Výchovný koncert v MŠ- Cesta kolem světa

23.5.- Vystoupení dětí na Okresním veletrhu sociálních služeb (Zpěváčci) 

       - Rozloučení s předškoláky- SPOLEČNÁ AKCE S RODIČI na zahradě MŠ- v odpoledních hodinách

29.5.- Vystoupení dětí pro seniory (Zpěváčci)

30.5.- Výchovně vzdělávací program Cigaretka Retka