Provoz MŠ od 1. 6. 2020

- docházka do MŠ je DOBROVOLNÁ i pro děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou
- při vstupu do areálu a budovy MŠ dodržujte rozestupy 2 m - i při pohybu v budově
- dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba (1 dospělý, nebo 1 starší sourozenec nebo 1 dospělý s mladším  sourozencem - dítě mladší 3 let)
- u vchodu do šatny použijte přichystanou dezinfekci
- dítě předávejte učitelce do třídy s umytýma rukama (vydezinfikovanýma)
- čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (ke stažení v dokumentech) odevzdejte již vyplněné 1.den příchodu dítěte do MŠ
 
 
Doporučujeme sledovat webové stránky školy. Všechny naplánované akce školy byly zrušeny.
Po otevření školy si mohou rodiče dětí, které již nenastoupí, vyzvednout osobní věci dětí.
 

Vážení rodiče, upřesnění plateb za školné a stravné

Stanovení školného:
Březen: 200,- Kč
Duben: 0,- Kč
Květen: děti, které budou docházet 300,- Kč, které nebudou chodit 0,-Kč
Červen: děti, které budou docházet 400,- Kč, které nebudou chodi 0,- Kč
 
Platby školného a stravného za měsíc březen a duben budou převedeny na měsíce květen a červen. Vyúčtování proběhně v měsící červnu. Rodiče dětí, které již v tomto školním roce nenastoupí si vyúčtování provedou v kanceláři vedoucí ŠJ při ukončení docházky.
 
 

Žádáme rodiče, aby odhlašovali své dítě telefonicky na tel. 607 051 128. Děkujeme.

  

Mateřská škola se nachází uprostřed zahrady

v městské části Bažantnice.Školní zahrada slouží pro

děti mateřské školy v době provozu od 6:00 do 16:00 h. 

Pro veřejnost bude školní zahrada do odvolání uzavřena !!!

 

Prosíme rodiče, aby dodržovali na zahradě MŠ

 hygienická pravidla, jako je zákaz čurání na trávník

 a u stromů, odhazování papírků apod....

Berte na vědomí, že naše děti si tam poté hrají !!!


č.ú. MŠ pro platbu školného a stravného: 1787800267/0100

Novinky

Registrační čísla přijatých dětí pro rok 2020/2021

03.06.2020 06:05
2020-06-02_185310.pdf (265475)

Platby stravného a školného na školní rok 2020/2021, prázdninový provoz

27.05.2020 07:53
Vážení rodiče, k 1.9.2020 dochází k navýšení cen stravného i školného. Zálohová platba na září 2020...

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

25.05.2020 08:30
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY S PASOVÁNÍM se koná 16.června 2020 (úterý) v dopoledních hodinách mezi...

Provoz MŠ o letních prázdninách

04.05.2020 11:37
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚSTA HODONÍNA V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2020   Odkaz...

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

06.04.2020 09:51
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 s datem přijetí dítěte...