Zápis dětí

do Mateřské školy Hodonín, Jilemnického 3, příspěvková organizace na školní rok 2022 – 2023 se uskuteční                              
v úterý 10. května a ve středu 11. května v době      od 8:00 do 15:30 h.                                        
Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopis Žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy v sekci "Zápis dětí do MŠ"  nebo si jej vyzvednout v budově MŠ v ředitelně školy od 2. května 2022. Do Žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2022. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení.
Na webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy. 
Těšíme se na Vás a na Vaše děti.
 

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 

 

 


  

Mateřská škola se nachází uprostřed zahrady

v městské části Bažantnice. Provoz MŠ je od 6-16h.

Žádáme rodiče, aby odhlašovali své dítě telefonicky na tel. 607 051 128. Děkujeme.

Pro veřejnost je školní zahrada otevřena od 1.4.2022 do 31.10.2022 v pracovní dny od 16-19h, o víkendu a svátcích v době od 9-19h.

Prosíme rodiče, aby dodržovali na zahradě MŠ

 hygienická pravidla. Upozorňovali své děti, aby nevykonávaly své potřeby na trávník

 a u stromů, odhazovaly odpadky do odpadkových košů k tomu určených.

Berte na vědomí, že školní zahrada slouží primárně dětem MŠ!!!


č.ú. MŠ pro platbu školného a stravného: 1787800267/0100

Novinky

VÝLET na RANČ V KOSTELANECH

06.05.2022 12:38
Milí rodiče, dne 1. června 2022 se koná ke Dni dětí pro děti ze tříd berušky a včeličky (3. a 4....

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

25.04.2022 13:10
provoz MŠ 2022.doc (34304)

Зарахування дітей - ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ

25.04.2022 06:26
informace na dveře - zápis - Ukrajinci (005).doc (37376) Kriteria_prijeti_deti_2022_2023-Ukrajinci...

Barevné dny v MŠ

19.04.2022 15:10
BAREVNÉ DNY V MŠ Pondělí 25.4.:           žlutá Úterý...

ŠKOLKA V POHYBU

01.04.2022 06:35
Vážení rodiče,  školka v pohybu probíhá dle rozpisů umístěných na nástěnkách v šatně 3. a 4....

Mediální gramotnost u dětí

16.03.2022 09:46
Mediální gramotnost u dětí Vážení rodiče,   uvědomujeme si, že v současném, digitálním...

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ Mírové náměstí - INFORMACE PRO RODIČE

25.02.2022 09:40
Přípravná třída ZŠ Mír.nám. 2022 informace.pdf (246666)

SCHŮZKA S RODIČI

31.01.2022 06:27
Zveme rodiče dětí předškolního věku na schůzku dne 9.2.2022 v 15:30 hodin. Téma: školní...

Školička bruslení UKONČENA

15.12.2021 08:18
Školička bruslení stále probíhá vždy ve středu.

Předplavecký kurz UKONČEN

13.12.2021 13:20
 Předplavecký výcvik stále probíhá vždy ve čtvrtek pro přihlášené děti.
1 | 2 >>