OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
z důvodu vládního nařízení bude od 12. 4. 2021 MŠ otevřena pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním.
Podmínkou prezenčního vzdělávání je testování dětí neinvazivními testy dvakrát týdně. Testování bude probíhat v prostorách ložnice (broučci-motýlci), vstup bude umožněn vchodem ze školní zahrady. Při vstupu do MŠ je povinná ochrana dýchacích cest - rodič respirátor, dítě rouška. Testování bude provádět rodič za dohledu pověřené osoby, podrobné info najdete v sekci novinky. Děti s negativním výsedkem testu budou převedeny do své třídy bez doprovodu rodiče a nemusí již mít nasazenou roušku po dobu pobytu v MŠ.
Prosíme rodiče, aby docházeli s dětmi s dostatečným časovým předstihem, aby nedocházelo ke shlukování osob a zajistil se plynulý provoz.
Mimo testovací dny je zakázán vstup do budovy MŠ třetím osobám. Při příchodu i odchodu rodič předá dítě u vchodu do budovy personálu MŠ, který jej odvede do své třídy.
 
Děkujeme za pochopení
 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ

https://www.hodonin.eu/zapis-do-1-trid-zakladnich-skol-zrizovanych-mestem-hodoninem/d-1105620/p1=84182

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
z důvodu vládního nařízení bude do odvolání mateřská škola uzavřena.
 
Tímto Vám vzniká nárok na ošetřovné.
Podrobné informace o ošetřovném naleznete na webových stránkách ČSSZ. Nepotvrzuje MŠ.
 
Uzavřením školy vzniká dětem s povinným předškolním vzděláváním povinnost se distančeně vzdělávat.
Informace a materiály k distanční výuce budou rodičům dětí předškolního věku zaslány na e-mailové adresy během pondělí 1.3.2021.
 

Pro děti rodičů, kteří pracují ve složkách IZS a dalších určených profesí, bude v provozu MŠ Jánošíkova.

 
Děkujeme za pochopení
 
 

 

                                                                                   
 

Žádáme rodiče, aby odhlašovali své dítě telefonicky na tel. 607 051 128. Děkujeme.

  

Mateřská škola se nachází uprostřed zahrady

v městské části Bažantnice. Školní zahrada slouží pro

děti mateřské školy v době provozu od 6:00 do 16:00 h. 

Pro veřejnost je školní zahrada uzavřena po dobu stavebních prací.

Prosíme rodiče, aby dodržovali na zahradě MŠ

 hygienická pravidla, jako je zákaz čůrání na trávník

 a u stromů, odhazování papírků apod....

Berte na vědomí, že naše děti si tam poté hrají !!!


č.ú. MŠ pro platbu školného a stravného: 1787800267/0100

Novinky

PODMÍNKY PROVOZU MŠ

09.04.2021 11:07
Provoz MŠ - covid - duben 2021.docx (17254)

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

07.04.2021 11:14
Proč testujeme   Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání v našich školách a...

Prázdninový provoz

31.03.2021 08:23
Prázdninový provoz MŠ 2021.doc (34304)

Platby za školné a stravné

10.03.2021 09:31
Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřské školy byly všechny zálohy na stravné a školné přesunuty...

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

28.02.2021 15:25
Vážení rodiče, z důvodu vládního nařízení bude od 1.3.2021 do 21.3.2021 mateřská škola...

KARNEVAL V MŠ

05.02.2021 12:18
Milí rodiče, dne 16. 2 .2021 se bude, v naší MŠ, v dopoledních hodinách konat...

Plavání a bruslení

07.01.2021 06:25
Vážení rodiče, v letošním roce plavání a bruslení z důvodu covid-19 probíhat nebude. Děkujeme za...

Veřejné fórum

20.10.2020 15:18
Vážení rodiče, touto cestou propagujeme anketu veřejného fóra města Hodonína. Hlasovat je možné na...

MIMOŘÁDNÉ AKCE

09.10.2020 13:39
Vážení rodiče, z důvodů nařízení vlády proti šíření onemocnění covid19 se veškeré akce mimo MŠ do...

ŠKOLKA V POHYBU

01.10.2020 12:37
Vážení rodiče, z důvodů opatření vlády - COVID 19 je projekt  "Školka v pohybu" do odvolání...